WARUNKI UMOWY

WARUNKI UMOWY

Dane kontaktowe

Tel: [Phone Number]

Email: [Email]

Godziny pracy:

Od poniedziałku do czwartku: 09:00-18:00

Piątek: 09:00-17:00

1. Informacja o Spółce

1.1 [Brand Name] jest nazwą handlową spółki [Limited Company], zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii pod numerem [Company Number]. Adres naszej siedziby to: [Address].

1.2 Naszą umowę z Tobą określają i regulują niniejsze Warunki.

1.3 Będziemy stosować się do niniejszych Warunków i uznajemy je za prawnie obowiązujące. Korzystając z naszej strony i usług wyrażasz zgodę na stosowanie się do określonych tu Warunków. Zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Umowy i kontakt z nami w przypadku niejasności w którymkolwiek punkcie.

1.4 Niniejsze Warunki Umowy opisują i regulują w jaki sposób możesz korzystać ze strony internetowej [URL] i dostępnych na niej usług bezpośrednio lub poprzez autoryzowaną stronę trzecią.

1.5 Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych Warunków do ewentualnego wglądu.

2. Prawo do zmiany Warunków Umowy

2.1 Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach Umowy w przypadku zmian w naszych usługach, modyfikacji prawnych albo zmian w uzgodnieniach ze stronami trzecimi.

3. Rejestracja i logowanie

3.1 W celu korzystania z naszych usług, będziesz musiał się zarejestrować, a następnie zalogować na swoje konto. Dane do logowania (adres mailowy i hasło) zostaną ustalone w czasie rejestracji i muszą być używane w czasie logowania. Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za ochronę tych danych i nieujawnianie ich osobom trzecim.

3.2 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności względem Ciebie, jeśli nieupoważnione osoby uzyskają nielegalnie dostęp do Twoich danych logowania, chyba że wynika to bezpośrednio z naszego zaniedbania.

3.3 Skontaktuj się z nami jak najszybciej, jeśli masz podejrzenia, że nieupoważnione osoby uzyskały dostęp do Twoich danych do logowania i konta.

4. Oferowane usługi

4.1 Niniejsze Warunki Umowy stosują się do wszystkich usług oferowanych i dostarczanych poprzez naszą stronę internetową, w tym wszystkich usług darmowych, na czas próbny oraz płatnych.

4.2 Nasze usługi są opisane na naszej stronie i/lub na autoryzowanych stronach internetowych stron trzecich oferujących dostęp do naszych usług.

4.3 Usługi dostarczane przez osoby trzecie podlegają odnośnym zapisom tych osób trzecich.

4.4 W momencie zamówienia przez Ciebie naszej usługi, zostaje zawarta między nami prawnie wiążąca umowa, która obowiązuje:

4.4.1 od momentu otrzymania Twojej płatności;

4.4.2 i gdy uzyskujesz dostęp do naszej usługi.

4.5 Skontaktuj się z nami niezwłocznie, jeśli popełniłeś błąd w czasie zamawiania naszej usługi. Zrobimy co w naszej mocy, żeby pomóc Ci go naprawić.

5. Przeniesienie praw

5.1 Prawa wynikające z niniejszej umowy mogą zostać przez nas przeniesione na dostawcę usług, będącego osobą trzecią, który dostarcza takie same lub podobne usługi, do których odnosi się niniejsza umowa. O przeniesieniu praw poinformujemy Cię uprzednio drogą mailową. Przeniesienie praw nie wiąże się dla Ciebie z dodatkowymi kosztami, opłatami ani ryzykiem, a warunki umowy z nabywcą praw będą identyczne jak warunki niniejszej umowy.

5.2 W przypadku przeniesienia praw na stronę trzecią, nabywca praw nie będzie wymagał od Ciebie podjęcia żadnych działań. Naszym obowiązkiem jest poinformowanie Cię o przeniesieniu lub powierzeniu praw. Od momentu przeniesienia praw, ich nabywca będzie kontaktował się z Tobą bezpośrednio. Te same obowiązki będą ciążyły na kolejnych nabywcach.

5.3 W przypadku przeniesienia praw upewnimy się, że wszyscy dostawcy usług, będący stronami trzecimi wywiązują się ze swoich wstępnych zobowiązań względem Ciebie, że Twoje dane są przechowywane zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi oraz że nie zostałeś pozbawiony praw do składania reklamacji lub innych, do których byłeś uprawniony na podstawie niniejszej umowy.

5.4 Każdy nabywca zachowa pełnię praw wynikających z niniejszej umowy.

6. Warunki obowiązujące w okresie próbnym

6.1 Masz prawo zrezygnować z uczestnictwa w programie w dowolnym momencie okresu próbnego. Za darmowy okres próbny nie przysługuje Ci prawo zwrotu kosztów ani refundacji.

6.2 Pełen dostępny okres próbny wynosi X dni.

6.3 Masz prawo rezygnacji z naszych usług w dowolnym momencie okresu próbnego. Jeśli tego nie uczynisz, Twoje konto zostanie automatycznie przedłużone na zasadzie płatnej subskrypcji, za którą będziemy pobierać miesięczną opłatę w wysokości [Price].

6.4 Szczegóły okresów próbnych określamy według naszego uznania. Mogą one nie obejmować wszystkich usług.

7. Ceny i warunki płatności

7.1 Jeśli korzystasz z usług objętych subskrypcją, poinformujemy Cię z wyprzedzeniem za pośrednictwem maila lub informacji na stronie internetowej o zmianie wysokości opłaty za kolejne subskrypcje. Zalecamy regularne sprawdzanie, czy na naszej stronie internetowej nie pojawiła się stosowna informacja.

7.2 Wszystkie ceny podane na naszej stronie internetowej zawierają należne podatki, w tym VAT. Każda płatność będzie pobierana w funtach brytyjskich (GBP).

7.3 Ceny mogą co jakiś czas ulegać aktualizacji. Regularnie kontrolujemy, czy wyświetlane na naszej stronie kwoty są poprawne.

7.4 Niektóre płatności muszą być dokonane z góry za pomocą karty kredytowej lub debetowej przy użyciu systemów płatniczych dostępnych na naszej stronie.

7.5 Wykaz kart debetowych/kredytowych akceptowanych przy dokonywaniu płatności jest dostępny na naszej stronie internetowej.

7.6 Wyrażasz zgodę, abyśmy w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Twojej karty płatniczej korzystali z systemu bezpiecznego Dostawcy Usług Płatniczych (Payment Service Provider – PSP), który będzie przechowywał dane Twojej karty w naszym imieniu i imieniu każdego kolejnego nabywcy praw, zgodnie z zapisem w punkcie 5. Tam, gdzie stosowne, wszystkie występujące w punkcie 7 określenia “my” lub “nas” odnoszą się do PSP i do nas. PSP zobowiązuje się do ochrony i usuwania danych zgodnie z wymaganiami prawnymi. W celu ułatwienia procesu pobierania opłat upoważniasz nas do bezpiecznego przekazania PSP danych dotyczących Twoich płatności oraz szczegółów karty kredytowej i debetowej, które to dane PSP będzie przechowywało.

7.7 Opłaty za subskrypcje muszą być dokonane za pomocą karty kredytowej lub debetowej przy użyciu systemów płatniczych dostępnych na naszej stronie. Przekazując nam dane do płatności, upoważniasz nas do pobierania regularnych subskrypcji z Twojej karty płatniczej do momentu zakończenia przez Ciebie lub przez nas świadczenia usługi. Mamy prawo zaprzestania świadczenia usługi bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli nie będziemy w stanie pobrać opłaty przy użyciu wskazanej przez Ciebie metody płatności.

7.8 W celu przeprowadzenia identyfikacji zablokujemy na Twojej karcie [Verification].

7.9 Jeśli miesięczna opłata za subskrypcję w wysokości [Price] zostanie odrzucona przez Twój bank, natychmiast pobierzemy [Verification] w celu przeprowadzenia weryfikacji karty oraz pokrycia kosztów jej sprawdzenia i kosztów administracyjnych. Jeżeli obie próby się nie powiodą, będziemy do skutku cyklicznie próbować pobrać opłatę za subskrypcję w wysokości [Price]. Jeśli uda się pobrać opłatę weryfikacyjną w wysokości [Verification], będziemy do skutku cyklicznie próbować pobrać pozostałą część opłaty za subskrypcję, wynoszącą w całości [Price].

7.10 Płatność zostanie uznana za dokonaną po wpłynięciu środków na nasz rachunek. Mamy prawo nie świadczyć usług, dopóki nie otrzymamy pełnej płatności.

7.11 Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie opłat związanych z wykorzystaniem debetu oraz innych opłat bankowych, jeśli nie posiadasz wystarczających środków na rachunku lub karcie w czasie pobierania przez nas regularnych płatności.

7.12 Ponosisz odpowiedzialność za przekazanie nam poprawnych i kompletnych danych do płatności. Nie będziemy świadczyli usług na Twoja korzyść, jeśli dane są nieaktualne lub błędne.

7.13 Mamy prawo zachować wszelkie prowizje i płatności od osób trzecich korzystających z możliwości umieszczenia reklamy lub linku na naszej stronie albo prowizje czy opłaty za dokonanie przez Ciebie zakupu ich produktów i/lub usług.

7.14 Stosowne zapisy osoby trzeciej regulują cenę i warunki płatności za produkty/usługi, które nabywasz od takiej osoby trzeciej.

7.15 W przypadku przekazania praw do świadczenia usługi osobie trzeciej, wyrażasz zgodę, aby PSP, które otrzymało dane Twojej karty płatniczej używało ich nadal do pobierania opłat w imieniu nabywcy praw.

7.16 Akceptując niniejsze Warunki wyrażasz zgodę na dokonywanie płatności za zakup produktów i usług opisanych niniejszą umową oraz wszelkich usług świadczonych przez kolejnych nabywców praw poprzez bezpieczne systemy płatności PSP, zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

8. Rezygnacja

8.1 Zgodnie z przepisami, w ciągu 14 dni od zarejestrowania się na naszej stronie masz prawo wysłać do nas maila z informacją o rezygnacji z korzystania z usług. Taką wiadomość należy przesłać na adres mailowy [Email]. W celu identyfikacji Twojej subskrypcji i anulowania jej, prosimy o podanie następujących danych:

8.1.1 Oświadczenia, że rezygnujesz z usług świadczonych poprzez stronę [URL]

8.1.2 Pełnego imienia i nazwiska

8.1.3 Adresu mailowego, na który otrzymujesz od nas wiadomości.

8.2 Usuniemy Twoją subskrypcję po otrzymaniu powyższych danych (8.1.1-8.1.3).

8.3 Jeśli chciałbyś omówić z nami proces anulowania subskrypcji lub porozmawiać przed dokonaniem rezygnacji, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

8.4 Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z subskrypcji na nasze usługi, może przysługiwać Ci prawo zwrotu kosztów. Prawo takie nie przysługuje, jeśli nie dokonałeś opłaty za usługi świadczone na stronie [URL], ponieważ oznacza to, że korzystałeś z darmowego okresu próbnego.

8.5 Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji po ustawowym terminie, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta, aby omówić proces rezygnacji. Nasz pracownik anuluje subskrypcję w Twoim imieniu. Umowa wygaśnie z końcem miesiąca, w którym poinformujesz nas o chęci rezygnacji z naszych usług.

8.6 Mamy prawo anulowania Twojej subskrypcji, po wcześniejszym powiadomieniu. W takim przypadku zachowasz dostęp do konta do końca bieżącego okresu, za który dokonałeś opłaty.

8.7 Jeśli Twoja subskrypcja była uprzednio anulowana przez Ciebie albo przez [URL], po ponownym przystąpieniu do korzystania z naszych usług, zostanie pobrana od Ciebie obowiązująca opłata.

8.8 Po wygaśnięciu Twojej subskrypcji możemy się z Tobą kontaktować, aby zachęcić Cię do ponownej rejestracji na tej samej lub innej stronie [URL]. W czasie kontaktu z nami będziesz miał możliwość wypisania się z naszej listy kontaktowej.

9. Twoje dane

9.1 Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii prywatności Twoich danych i wszelkie zbierane przez nas informacje (przekazane bezpośrednio przez Ciebie lub uzyskane w czasie, gdy korzystasz z naszej strony) będą używane jedynie w zgodzie z brytyjskim prawem ochrony danych osobowych i z Polityką Prywatności.

9.2 Akceptując niniejsze Warunki, wyrażasz zgodę, abyśmy przekazali dane dotyczące Twoich płatności firmie PSP, będącej trzecią stroną, w celu ich przechowywania, wykorzystywania lub przekazywania zgodnie z ustalonymi zasadami. Dodatkowo dołożymy wszelkich starań, aby każdy kolejny nabywca praw posiadający dostęp do Twoich danych zobowiązał się do ochrony tych danych w stopniu zgodnym z przepisami prawa i naszym zobowiązaniem względem Ciebie, żeby dane były przechowywane w Europie i podlegały Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz innych stosownych praw.

9.3 Mamy prawo nagrywać Twoje rozmowy telefoniczne z pracownikami naszego Biura Obsługi Klienta w celu wykorzystania ich w czasie audytów, przeprowadzania szkoleń i ulepszania jakości.

10. Odpowiedzialność i ograniczenia odpowiedzialności

10.1 Żaden z zapisów niniejszych Warunków nie wyklucza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć i obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania oraz naszej odpowiedzialności za celowe wprowadzenie w błąd, winę umyślną lub wszelkich kwestii, w których wyłączenie lub próba wyłączenia naszej odpowiedzialności byłaby sprzeczna z brytyjską Ustawą o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku (Financial Services and Markets Act 2000).

10.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikające z okoliczności pozostających poza naszą kontrolą.

10.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu lub oprogramowania użytego w celu uzyskania dostępu, używania lub pobierania danych z naszych serwisów, o ile uszkodzenie nie wynika z naszego zaniedbania.

10.4 Nie ponosimy odpowiedzialności za straty niewynikające bezpośrednio z naszych działań lub zaniechań.

10.5 Nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikające z Twojej umowy na dostęp do naszych usług z osobą trzecią ani żadną stronę internetową strony trzeciej, przez którą uzyskujesz dostęp do naszych usług lub za dostęp do której dokonałeś opłaty.

10.6 O ile postanowienia niniejszych Warunków nie stanowią inaczej, nasza całkowita odpowiedzialność wynikająca z lub w związku z poszczególnymi usługami nie przekracza:

(1) £75 lub

(2) w przypadku subskrypcji za odnośna usługę, aktualnej rocznej opłaty za daną usługę albo miesięcznego abonamentu pomnożonego przez 12, jeżeli kwota jest większa niż £75.

10.7 Nie ponosimy odpowiedzialności za następujące straty wynikające z prowadzenia działalności: dane handlowe, utracony zysk, utrata dochodów, zakłócenia w ciągłości działalności lub zmniejszenie wartości aktywów.

10.8 Jeśli nasza strona nie działa poprawnie lub masz jakieś pytania z nią związane, skontaktuj się z nami bezpośrednio. Jeżeli potrzebujesz informacji o swoich prawach (i jak niniejsze Warunki wpływają na nie), skontaktuj się z lokalnym Biurem Porad Obywatelskich.

11. Polityka reklamacyjna

11.1 Mamy nadzieję, że nasze usługi Cię zadowolą, ale jeśli chcesz złożyć reklamację, to postaramy się rozwiązać Twój problem w najbardziej konstruktywny sposób. Skontaktuj się z nami, nasze dane kontaktowe znajdziesz na początku tej strony i na różnych innych podstronach naszej witryny [URL].

11.2 Powtórne reklamacje w tej samej sprawie nie będą rozpatrywane.

11.3 Czas, w którym reklamacje będą uwzględnione, przeanalizowane i zostanie udzielona na nie odpowiedź wynosi 30 dni roboczych. Poinformujemy Cię, jeśli będziemy potrzebować dodatkowych informacji do zakończenia dochodzenia w postępowaniu reklamacyjnym. Pragniemy podkreślić, iż jeśli dodatkowa informacja nie zostanie nam przekazana w ciągu 15 dni od otrzymania od nas wiadomości, przyjmiemy, że zdecydowałeś się wycofać skargę.

12. Korzystanie ze strony internetowej i materiałów

12.1 Upoważniamy Cię wyłącznie do korzystania z naszej strony, przeszukiwania jej zawartości i dostępu do usług, które Ci oferujemy.

12.2 Masz prawo dostępu i korzystania z naszej strony internetowej, materiałów i treści umieszczonych na niej przez osoby trzecie jedynie w celach osobistych i niekomercyjnych, wyłącznie zgodnych z prawem i w taki sposób, aby nie naruszać praw do własności intelektualnej zarówno naszych jak i osób trzecich. Wyraźna zgoda na jakikolwiek dostęp lub użycie inne niż w celach osobistych i niekomercyjnych musi wcześniej zostać przez nas wyrażona na piśmie.

12.3 Jesteś odpowiedzialny za upewnienie się, że dane, które przekazujesz na stronie internetowej są prawdziwe i poprawne oraz nie zawierają wirusów, czy innego niebezpiecznego kodu.

12.4 Nie masz prawa dokonywać działań, które potencjalnie mogą zaszkodzić stronie internetowej lub systemom komputerowym, udostepniającym stronę. Nie masz prawa dokonywać działań, które utrudniałyby lub uniemożliwiły dostęp i korzystanie ze strony innym użytkownikom.

12.5 Strona internetowa zawiera treści udostępniane przez nas i strony trzecie. Wszelka informacja, która uzyskujesz w czasie korzystania z serwisu oraz prawa do własności intelektualnej treści udostępnionych przez stronę trzecia, należą do odnośnej strony trzeciej oraz jej licencjodawców.

12.6 Bez naszej wcześniejszej zgody na piśmie nie masz prawa kopiować i redystrybuować żadnego z naszych materiałów lub treści udostępnionych na naszej stronie przez stronę trzecia. Masz prawo do pobrania i/lub wydrukowania jednej kopii treści z naszej strony dla celów prywatnych.

13. Gwarancje i zrzeczenie się odpowiedzialności

13.1 Podejmujemy działania, żeby nasza strona zawsze działała poprawnie, ale nie możemy tego zagwarantować, podobnie jak tego, ze będzie w pełni funkcjonalna w określonym momencie, ze względu na ewentualną niedostępność naszych systemów związaną z naprawą lub obsługą.

13.2 Podejmiemy działania w celu dostarczenia strony internetowej i usług z właściwą starannością i biegłością oraz zapewnienia usług opisanych na stronie internetowej i w niniejszych Warunkach Umowy.

13.3 Podejmujemy działania, aby nasze strony internetowe i materiały nie zawierały wirusów komputerowych lub innego szkodliwego oprogramowania, mimo że ze względu na naturę Internetu nie możemy tego zagwarantować. Zalecamy stosowanie odpowiednich zapór sieciowych i programów antywirusowych w celu ochrony urządzeń i danych.

13.4 Żadna rzecz czy usługa dostarczana przez nas lub w związku z naszą stroną internetową i usługami nie jest i nie powinna być postrzegana jako stanowiąca poradę finansową, prawną lub inną. Przy podejmowaniu konkretnej decyzji nie należy polegać wyłącznie na otrzymanej od nas informacji, jako że nie zastępuje ona niezależnej porady profesjonalisty. Każda informacja podawana przez nas lub w nawiązaniu do naszej strony internetowej ma jedynie charakter informacyjny.

13.5 Wszelkie informacje, które od nas otrzymujesz, przekazujemy z właściwa starannością i biegłością. Nie możemy jednak zagwarantować, że informacja otrzymana od osoby trzeciej jest właściwa i aktualna.

13.6 Z wyjątkiem zobowiązań wyraźnie zawartych w niniejszych Warunkach Umowy i dodatkowych zobowiązań wynikających z praw konsumenta zagwarantowanych przepisami, nie czynimy innych zobowiązań i gwarancji dotyczących strony internetowej lub dostarczanych usług.

14. Postanowienia końcowe

14.1 Niniejsze Warunki Umowy stanowią umowę między Tobą a nami oraz wszystkie ustalenia między nami. Nikt z wyjątkiem Ciebie i nas nie ma prawa egzekwowania niniejszych Warunków Umowy na mocy Ustawy o umowach (prawa osób trzecich) z 1999 roku.

14.2 Nie masz prawa przeniesienia na inną osobę wszystkich lub części praw nabytych na podstawie niniejszych Warunków Umowy.

14.3 Mamy prawo w dowolnym czasie i według naszego uznania zaprzestać prowadzenia lub wprowadzić zmiany na stronie internetowej i w naszych usługach. Dołożymy wszelkich starań, aby takie zaprzestanie lub modyfikacje nie wywarły istotnego negatywnego wpływu na koszt usług, które świadczymy na Twoja korzyść.

14.4 Do niniejszych Warunków Umowy stosuje się prawo angielskie. W przypadku ewentualnych sporów między nami związanych z niniejszymi Warunkami Umowy, które będziesz chciał rozwiązać za pomocą postępowania sądowego, będziesz musiał skierować sprawę do Sądu w Anglii. Wyjątek stanowią osoby mieszkające w Szkocji, Walii lub Irlandii Północnej, które mogą wystąpić do Sądu w swoich krajach zamieszkania.

14.5 Jeśli nastąpi konieczność skontaktowania się z Tobą, wyślemy wiadomość na ostatni otrzymany adres mailowy lub adres zamieszkania.

14.6 Będziemy się z Tobą komunikować w języku angielskim.